top of page

FURKAN ÖZTEKİN

Kendine Ait Bir Topografya

27.02 – 25.04.2020

Asa nisi masa

Sergi koordinasyonu 

Şahika Aslantürkiyeli

asanisimasa-logo.jpg

“Orografik tasarım, tasarısı olmayan bir tasarımdır, planı olmayan bir haritadır. İnsan eliyle yapıldığını bilsek de, insan öncesi bir dünyadır. Göreceğiz ki bu yüzey, ilk olmasına rağmen inşa edilmiş de olmanın tuhaf özelliğini taşır ve asla tam olarak gerçekleşmemiştir. Peki nedir bu imge? Bir değeri olmadığından saklı bir şeyi de yoktur; hiçbir yönü olmadığından, üstü veya altı, sağı veya solu yoktur; kalınlığı olmadığından ayrıntısızdır, yani coğrafidir, jeolojik değildir; ve merkezi olmadığından, sınırları hiçbir yerde değildir. Yapılacak herhangi bir tarama anlamın ortaya çıkmasını sağlayacak ve süreksizlik yoluyla nesneler ve tekillikler oluşturacaktır. Kısaca, ağırlıksızlığın saf ışığında açık bir yüzeydir bu.”

Bernard Cache, Earth Moves, MIT Press, Cambridge, Massachusetts; Londra, 1995, s. 18. 


Kendine Ait Bir Topografya 

kağıt kolaj, 12 parça 
her biri 20 x 25 cm, 2019

bottom of page