top of page

NERMİN ER

Arama Çizgileri

21.11.2019 – 11.01.2020

Asa nisi masa

Sergi koordinasyonu 

Şahika Aslantürkiyeli

 İmge kendi evriminin bir fosilidir, kendi yaratımının zamanı ve mekanında gezinir.

 Klaus Kertess, “Drawing Desires,” Terry Winters (1992)

Arama Çizgileri 

Kağıt rölyef: kağıt, 48 adet, 15x15 cm

Video: 1’28”, stop motion

asanisimasa-logo.jpg
bottom of page