top of page

ALİYE BERGER

Yangın

10.09 – 09.11.2019

Ariel

Düzenleme: Sarkis

Sergi işareti

Bülent Erkmen

ariel_logo.jpg

kırmızı punctum

Aliye Berger’in Narmanlı Han’daki atölyesinde yangın çıktığında, yardıma gelen komşuların sağa sola savurduğu yastıklardan çıkan kuş tüyleri havaya savrulur, alev alır, yanan atölyenin içinde dört bir yana uçuşan parıltılı ateş böceklerine dönüşür. Manzara müthiştir, büyülenmiş Aliye birdenbire eline boyalarını alarak sahneyi resmetmeye başlar. Ama resmedeceği asıl yangın daha sonra çıkacaktır, bir eylül günü, atölyesinin balkonundayken. “Ben İs­tan­bul’da bir­kaç çıl­gı­nı sev­dim” di­yordu Sarkis: “Ali­ye Ber­ger ve Se­vim Bu­rak!” Yanık Saraylar’ın fotoğraflarını çekip “yakan”, ora­da ba­rı­nan ses­siz çığ­lı­ğı ço­ğalt­an Sarkis, şimdi de Berger’in Yangın’ının içine yerleşiyor. Bunker’da gerçekleştirdiği Sarı Punctum’un devamında, bu kez kırmızı punctum ile. Barthes’ın tanımladığı anlamda punctum bir yaradır, sivri uçlu bir aletle yapılan iz, diken batması, noktadır, ısırık, benek, kesik. Sarkis’in bıçakları, neonları, ikona çerçeveleri, yanmış 12 atölyesi, vitraylardaki parmak izi de birer punctumdur. (Başlangıçta) Çığlık’ta, Munch’un resminin renklerini yeniden oluşturur, kendisini delip geçen o ilk punctum anını, belleği yeniden yaratır. Suyun içinde bir anlığına yeniden görünür gibi olan dalgalı renkler bir süre sonra kaybolur; çığlık suyun devinimine karışır. Yangın, Çığlık’ı akla getiriyor hemen. Tuvalin tam ortasına yerleştirilmiş punctum, çığlık atan figürü gizlemektedir belki de. Sarkis çığlık ile alev arasındaki zaman aralığında bu iki resmi birbirine dikiveriyor. Tek bir bakışla, jestle, kendi geçmişini, içinde yer aldığı sergilerin mantığını, Bellek ve Sonsuz için Kitaplık’ı, Everest My Lord’u bir araya getiren Bellek Tanrıçası Mnemosyne/Gelin, uzaktan, tüm olan biteni izlemektedir. Başka yangınları düşünmektedir belki de, başka felaketleri, savaş ganimeti olarak kopup geldiği yeri, zamanı, 6-7 Eylül’ü. Bir­den­bi­re ses bant­la­rı alev alı­yor/ avize alev alıyor/ vit­ray alev alı­yor/ be­yoğ­lu alev alıyor/ ge­li­nin tır­nak bo­ya­la­rı alev alı­yor/ al­tın va­rak alev alıyor/ Çaylak Sokak’taki ev alev alı­yor/ bel­lek alev alı­yor/ 19550 alev alıyor/ resim alev alıyor.

Cem İleri

Aliye Berger, İsimsiz, 1955

Kâğıt üzerine suluboya

Suluboya boyutu: 44 × 56 cm

Özel Koleksiyon

Duvar üzerine sıvama fotoğraf

Duvar boyutu: 347 × 222 cm 

bottom of page