top of page

02.08 - 15.09.2018

Kavramsal çerçeve

Norgunk

İletişim konsept ve tasarımı

Bülent Erkmen

Grafik uygulama

Barış Akkurt, BEK

Koordinasyon

Ayşe İdil İdil

Buyuk_Cayir_2024-1200.jpg

Büyük Çayır Postanesi

Kartpostallar: Merve Ünsal

“Pencereler”, 2018

Büyük Çayır Postanesi için

Selamet Arşivi'nden Seçki

“Pencereler”, 2018

Merve Ünsal

 

 

2015 Eylül’ünde Star Gazetesi’nde yayınlanan bir ilanla, Selamet Gazetesi Arşivi’nin ortaya çıktığı duyuruldu.

Ne var ki, Selamet Gazetesi Arşivi bir bütün olarak paylaşılmıyor.

İlanda adı geçen Selamet Gazetesi’nin 1910’larda yayınlanmış olan Selamet Gazetesi’yle aynı gazete olup olmadığı, gerçek olup olmadığı belirtilmiyor, kim ya da kimler tarafından, ne zaman ne şekilde kurulmuş olduğuyla ilgili hiçbir bilgi ya da metin bulunmuyor.

Selamet Gazetesi’nin bugünkü varlığı, gazeteye verilmiş olan ilan ve belirli aralıklarla ortaya çıkan fotoğraf kümelerinden ibaret. Verilen bir bilgi de; Selamet Gazetesi’nin künyesinde yer alan ‘Sizinle bu mesele etrafında karşılaşmamayı sizin selâmetiniz namına temenni ederim’, ibaresi.

Belli bir temaya göre gruplanarak ortaya çıkan fotoğraflar, her zaman künyelerinden ve orijinal olarak gösterildikleri çerçeveden koparılmış olarak nesneleştiriliyor, ‘sadece’ birer imge olarak gösteriliyorlar.

Gazete formatında değil de fotoğraf dolaşım kanallarına sızarak görünür olmayı hedefleyen Selamet Arşivi’nde yer alan fotoğraflar, hiçbir zaman bitirilemeyen, hep yazılmak üzere olan bir metnin dipnotları ya da künyesiz olmalarıyla zamansal düzlemlerde her yöne doğru genişleyen imge satıhları gibiler.

Büyük Çayır Postanesi’nin çıkış noktasında bulunan alan açma ve dünyanın sınırlarını test etme, köşelerine işaret etme ve bağlar kurma fikirleriyle ilişkili olarak Selamet Arşivi’nden yapılan seçki için ‘pencereler’ teması belirlendi. Kartpostallar bir yerden başka bir yere giden bir iletişim aracı olmakla birlikte görsel nitelikleriyle belki de bilinmeyen bir yere açılan bir pencere olarak da okunabilirler. Özellikle de ‘Postane’ bağlamında, kartpostalları gönderenler gönderdikleri adres dışında hiçbir bilgiye sahip olmadıklarından bu pencerenin pencereliğine işaret etmek ve belki de iki pencere açıldığında oluşabilecek bir cereyana yol açmak kartpostallarda yer alan görsellerin seçilme amaçları arasında sayılabilir.

Kartpostallardaki görsellerin kimi zaman bir yeri temsil ettiği düşünülürse, bir yeri, bir zamanı ‘iyileştirme’ fikri üzerine kurulmuş bu fotoğraflarla dünyayı görselleştirmek aslında kartpostalları bilinmeyen alıcılara göndermenin sağaltıcı olabileceğine de işaret ediyor.

Dünyanın dört bir köşesine gönderilecek olan kartpostallar ile çekilen ilk fotoğrafın pencere pervazındaki konumu da düşünülerek bir iç-dış mekan müzakeresi yapılıyor.

bottom of page